-利来app

��ࡱ�>�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)` �r��tbjbj��;j�{�{k����������������=�=�=84>$x>,��n`�?�?�?�?�?�@�@�@^n`n`n`n`n`n`n$wph�rh�n-��@�@�@�@�@�n���?�?4�n�d�d�d�@b��?��?^n�d�@^n�d�d���d�?�? � �t��=b6�d�e��n0�n�d'syo�oi�{v�����s;n�{�� n�~usmo�l�n���n{|�w�l�n���n�sxt^�[�s�l�[�nh��n�y t�l�[�nh��nt��|5u݋�l�[�nh��nl��r�rd��#��n�y t�rd��#��nl��r�rd��#��n5u݋usmo�#��n�y tusmo�#��nl��rusmo�#��n5u݋ �n0(w�nxt�`�q (w�nxt4�~>yo�oi��`�q2012t^ g l��]�npe2013t^ g l��]�npe4�~>yo�oi��`�q �[8h�n��^�s�o�npe�[e��s�o�npe�^4pe���]4pe�� k9�ё��{q��oi�1yn�oi�;s�u�oi��]$o�oi� qq3u�,{2u� n0^�(w�nxt(u�]�s4�~>yo�oi�9��`�q ^�(w�nxt(u�]�`�q2012t^ g�npe2013t^ g�npe�rt�r�rt t�`�q4�~>yo�oi��`�q �[8h�n��^�s�o �npe�[e��s�o�npe�^4pe���]4pe�� k9�ё���^~{�npe*g~{�npe{q��oi�1yn�oi�;s�u�oi��]$o�oi�u���oi��v0^�(w�nxt�]d��`�q ^�(w�nxt�]d�/e�n�`�q2013t^�^�^�s�]d�;`��2013t^�^�[�s�]d�;`���b k�]d��`�q�[8h�n��n0(u�nusmo��g�`�q� ft������n p b d p ~ � � � �  � � � �    ����ÿũ��������������x�s�s�fa\ h: �o( h~]o(h� tcj$ojpjaj$o( h�eo(h�:�5�ojpjajo( h]o( h�:�o(hzo)h�:�o(h-ndh�:�cjo( h�:�cjo(h�z�h�:�5�ojpjajo(h�ecj$ojpjaj$o(h�:�cj$ojpjaj$o(h-ndh�:�cj0ojpjaj0o(h�:�h�:�ojpjqjajo(h�:�cj0ojpjaj0o(t��p b d r t �������� $$ifa$gd�w �cgd�z� $ �ca$gd�:�$a$gd�:��t�t��t v � � � � dxxxx $$ifa$gd�w�kd$$if����\����%h.\:�$ ������ �0��������;����������������������4� la��yt z�� � � � � � � � dxxxxxx $$ifa$gd�w�kd�$$if����\����%h.\:�$ ������ �0��������;����������������������4� la��yt�z�� � � � � � >2222 $$ifa$gd�w�kd�$$if���ֈ������%h.\:�$ �� �� �� ���� �0��������;������������������������������4� la��yt�z�� � � � � � ��2���kd�$$if���ֈ������%h.\:�$ �� �� �� ���� �0��������;������������������������������4� la��yt�z� $$ifa$gd�w�   ����2�kdx$$if���ֈ������%h.\:�$ �� �� �� ���� �0��������;������������������������������4� la��yt�z� $$ifa$gd�w & ( < > n p ������ $$ifa$gd�wp r b d t v >2222 $$ifa$gd�w�kdw$$if���ֈ������%h.\:�$ �� �� �� ���� �0��������;������������������������������4� la��yt�z�v � � � � � ��2���kd6$$if���ֈ������%h.\:�$ �� �� �� ���� �0��������;������������������������������4� la��yt�z� $$ifa$gd�w� � � � � � ����2�kd$$if���ֈ������%h.\:�$ �� �� �� ���� �0��������;������������������������������4� la��yt�z� $$ifa$gd�w� � � � �  2 4 6 8 : d �������������$ifgd�wl��$d��$ifa$gd z�l��$$ifa$gd�wl�� �cgd�:� d f h j 4$$ifa$gd�wl���kd�$$if�l4�� �r��8$ �4r:��������&`� t��0��������;6��������������������������4�4� la��p�������yt�wj l n z h r | � � � � � � � � � � � � � � ��������������������ff> ffb $ifgd�wl��$d��$ifa$gd z�l��$$ifa$gd�wl��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���������������������ff:$ifgd�wl��$d��$ifa$gd z�l��$$ifa$gd�wl��� � � � � � � � � � �   ����������������$a$gd�z�gdq j $ �ca$gd�5�[email protected]$ifgd�wl��$d��$ifa$gd z�l��$$ifa$gd�wl��ff6 �   * . 0 j l \ ^ ������nbf�p�q�q�����ȸȸ�ո��������������sgb`bsu h�z�o(h�z�h�:�ojpjo(h�z�h�:�5�ojpjo(h�:�h�z�h�:�5�ojpjajo( h�eo( h�:�o(h�h�:�5�ajo(h�z�5�ojpjajo(h�h�:�5�ojpjajo(h�:�5�ojpjajo(h z�5�ojpjajo(h�:�h�z�ojpjqjajo(h�z�ojpjqjajo(  0 d v h z � � � � � � � � ��������������$ifgd�wl��$$ifa$gd�wl�� �cgd�:�� � �kd�$$if�l4��ֈ��8$ l�4r:�������\ �,`� t��0��������;6������������������������������4�4� la��p�2����������������������������������yt�w� � � � � � � ������$ifgd�wl��$$ifa$gd�wl��� � �kd�$$if�l4��ֈ��8$ l�4r:�������\ �, � t��0��������;6������������������������������4�4� la��p�2����������������������������������yt�w� � � � � � � � � � � � � � � �  "$&(*,��������������������������ff�#ff�$$ifa$gd�wl��,.0246@bdfhjlnprtvxbdfhjlnp��������������������������ffe-ff�($$ifa$gd�wl��prtvxz�����������������������������������������������ff�6ff�1$$ifa$gd�wl������&0������$ifgd�wl��$$ifa$gd�wl��gd�:�024*$$ifa$gd�wl���kd9$$if�l4����r��8l� r:���� �\ �d`� t��0��������;6��������������������������4�4� la��p�2������������������yt�w468:<>�����$ifgd�wl��$$ifa$gd�wl��>@�kd}:$$if�l4���ֈ��8l�!� r:���� �\ �2 �2 � t��0��������;6������������������������������4�4� la��p�<��������������������yt�w@bdfhjl������$ifgd�wl��$$ifa$gd�wl��ln�kd�;$$if�l4���ֈ��8l�!� r:���� �\ �2 �2 � t��0��������;6������������������������������4�4� la��p�<��������������������yt�wnfhjl�p�q�q�q�q�[email protected]������z���a��$ifwdz `��gd�wl��lkd�<$$if�l��?���r:��; t��0��������;6����������4�4� la��yt�w$ifgd�wl��gd�:� �lq�z � kxh��n� t^ g �emq0�n�rd��n�t>yo�o����t^�[�~�� �[8h�n� t^ g �e (u�nusmote9e�~�g qq3u�,{3u� usmo��n0ncq e��r(u�]kb�~�npee�~{�r�rt t�npee��rl�nd�yo�oi�9�t ��vq-n�r�s�]d��n peё ��t��{q�1yn;s�u�]$ou���n�rd��n�t>yo�o��l�?e�蕤��[�~ �g �v�[xt�~{ t � usmo��z � t^ g �e   d��n�3 �q�q�q�q r r(r.r6r���r:�; t��0��������;6����������4�4� la��yt�z�xshsjs�)�kdm=$$if�l4����r��1���r8�������� �� t��0��������86��������������������������4�4� la�yty`_$��$ifwd�`��a$gd: �l��jslsnspszs�s�s�s�������$$ifa$gd: �l��$ifgd: �l���s�s!�kd">$$if�l4�֞��1����-r8 � � �����}�% t��0��������86����������������������������������4�4� la�yty`_�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s�s������������������������[email protected]$$ifa$gd: �l��$ifgd: �l���s�s�sttttt�t�t�����������)$ifwd� `��)gd: �l��$$ifa$gd: �l��ff�c$ifgd: �l�� �s�s�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�����������������h�o( h�o(o( h]o( h��o(h� �jh� �u h: �o(h}8�h: �5�cjajo( hy`_o(�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�t�tzxxxxxxxxhx$&dp��a$gd��gdq jkdhf$$if�l����0��1r8��!4 t��0��������86��������������4�4� la�yty`_ �t�t�t��gdq j91�82p0:p�5���a ��.!��"��#�5$�s%��s�� ���$$if���!vh5�$ 5��5��5�� #v$ #v�#v�#v� :v ���0��������;�,�5�$ 5��5��5�� /� �/� �4�a��yt z��$$if���!vh5�$ 5��5��5�� #v$ #v�#v�#v� :v ���0��������;�,�5�$ 5��5��5�� 4�a��yt�z��$$if���!vh5�$ 5�� 5�� 5�� 5��5�� #v$ #v� #v�#v� :v ���0��������;�,�5�$ 5�� 5��5�� 4�a��yt�z��$$if���!vh5�$ 5�� 5�� 5�� 5��5�� #v$ #v� #v�#v� :v ���0��������;�,�5�$ 5�� 5��5�� 4�a��yt�z��$$if���!vh5�$ 5�� 5�� 5�� 5��5�� #v$ #v� #v�#v� :v ���0��������;�,�5�$ 5�� 5��5�� 4�a��yt�z��$$if���!vh5�$ 5�� 5�� 5�� 5��5�� #v$ #v� #v�#v� :v ���0��������;�,�5�$ 5�� 5��5�� 4�a��yt�z��$$if���!vh5�$ 5�� 5�� 5�� 5��5�� #v$ #v� #v�#v� :v ���0��������;�,�5�$ 5�� 5��5�� 4�a��yt�z��$$if���!vh5�$ 5�� 5�� 5�� 5��5�� #v$ #v� #v�#v� :v ���0��������;�,�5�$ 5�� 5��5�� 4�a��yt�z��$$if��!vh5��5��5��5��&5��#v�#v�#v�&#v�:v�l4� t���;6� � � � �,�5��5��5��&5��a��p�������yt�wl$$if��!v h5��5��5��5�85�$5�5��5��5� �5� �#v�#v�#v8#v$#v#v �#v �:v�l4� t���;6� � � � � ,� 5��5��5�85�$5�5� �5� �a��p�z����������������������������������yt�w�kd�$$if�l4�� �� ��8$ hl�8%�,�4r:�������8�$������� � t��0��������;6���(�����������(�����������(�����������(����������4�4� la��p�z����������������������������������yt�wl$$if��!v h5��5��5��5�85�$5�5��5��5� �5� �#v�#v�#v8#v$#v#v �#v �:v�l4�1 t���;6� � � � � ,� 5��5��5�85�$5�5� �5� �a��p�z����������������������������������yt�w�kd� $$if�l4��1�� ��8$ hl�8%�,�4r:�������8�$������� � t��0��������;6���(�����������(�����������(�����������(����������4�4� la��p�z����������������������������������yt�wl$$if��!v h5��5��5��5�85�$5�5��5��5� �5� �#v�#v�#v8#v$#v#v �#v �:v�l4�1 t���;6� � � � � ,� 5��5��5�85�$5�5� �5� �a��p�z����������������������������������yt�w�kd�$$if�l4��1�� ��8$ hl�8%�,�4r:�������8�$������� � t��0��������;6���(�����������(�����������(�����������(����������4�4� la��p�z����������������������������������yt�wl$$if��!v h5��5��5��5�85�$5�5��5��5� �5� �#v�#v�#v8#v$#v#v �#v �:v�l4�1 t���;6� � � � � ,� 5��5��5�85�$5�5� �5� �a��p�z����������������������������������yt�w�kd�$$if�l4��1�� ��8$ hl�8%�,�4r:�������8�$������� � t��0��������;6���(�����������(�����������(�����������(����������4�4� la��p�z����������������������������������yt�wz$$if��!v h5��5��5��5�85�$5�5��5��5� �5� �#v�#v�#v8#v$#v#v �#v �:v�l4�r t���;6� � � � � ,� 5��5��5�85�$5�5� �5� �/� �a��p�z����������������������������������yt]�kd�$$if�l4��r�� ��8$ hl�8%�,�4r:�������8�$������� � t��0��������;6���(�����������(�����������(�����������(����������4�4� la��p�z����������������������������������yt]$$if��!vh5��5��5��5�\ 5�,5��#v�#v�#v\ #v,#v�:v�l4� t���;6� � � � � �,�5��5��5�\ 5�,5��/� �a��p�2����������������������������������yt�w $$if��!vh5��5��5��5�\ 5�,5��#v�#v�#v\ #v,#v�:v�l4� t���;6� � � � � �,�5��5��5�\ 5�,5��a��p�2����������������������������������yt�w�$$if��!v h5��5��5��5�\ 5�85��5��5��5� �5� �5� �#v�#v�#v\ #v8#v�#v �#v �#v �:v�l4�1 t���;6� � � � � � ,� 5��5��5�\ 5�85��5� �5� �5� �a��p�d��������������������������������������������yt�w�kd�$$if�l4��1�� ��8$ l��`#)�.�4r:�������\ �8������������ t��0��������;6���,������������,������������,������������,�����������4�4� la��p�d��������������������������������������������yt�w�$$if��!v h5��5��5��5�85�$5�85��5��5� �5� �5� �5� �#v�#v�#v8#v$#v8#v�#v �#v �#v �:v�l4�d t���;6� � � � � ,� 5��5��5�85�$5�85��5� �5� �5� �a��p�n����������������������������������������������yt�w�kdk"$$if�l4��d� ��8$ hl��`#)�.�4r:�������8�$�8������������ t��0��������;6���0�������������0�������������0�������������0������������4�4� la��p�n����������������������������������������������yt�w�$$if��!v h5��5��5��5�85�$5�85��5��5� �5� �5� �5� �#v�#v�#v8#v$#v8#v�#v �#v �#v �:v�l4�1 t���;6� � � � � � � ,� 5��5��5�85�$5�85��5� �5� �5� �a��p�n����������������������������������������������yt�w�kd�&$$if�l4��1� ��8$ hl��`#)�.�4r:�������8�$�8������������ t��0��������;6���0�������������0�������������0�������������0������������4�4� la��p�n����������������������������������������������yt�w�$$if��!v h5��5��5��5�85�$5�85��5��5� �5� �5� �5� �#v�#v�#v8#v$#v8#v�#v �#v �#v �:v�l4�1 t���;6� � � � � � � ,� 5��5��5�85�$5�85��5� �5� �5� �a��p�n����������������������������������������������yt�w�kd� $$if�l4��1� ��8$ hl��`#)�.�4r:�������8�$�8������������ t��0��������;6���0�������������0�������������0�������������0������������4�4� la��p�n����������������������������������������������yt�w�$$if��!v h5��5��5��5�85�$5�85��5��5� �5� �5� �5� �#v�#v�#v8#v$#v8#v�#v �#v �#v �:v�l4�1 t���;6� � � � � � � ,� 5��5��5�85�$5�85��5� �5� �5� �a��p�n����������������������������������������������yt�w�kd30$$if�l4��1� ��8$ hl��`#)�.�4r:�������8�$�8������������ t��0��������;6���0�������������0�������������0�������������0������������4�4� la��p�n����������������������������������������������yt�w�$$if��!v h5��5��5��5�85�$5�85��5��5� �5� �5� �5� �#v�#v�#v8#v$#v8#v�#v �#v �#v �:v�l4�1 t���;6� � � � � � � ,� 5��5��5�85�$5�85��5� �5� �5� �a��p�n����������������������������������������������yt�w�kd�4$$if�l4��1� ��8$ hl��`#)�.�4r:�������8�$�8������������ t��0��������;6���0�������������0�������������0�������������0������������4�4� la��p�n����������������������������������������������yt�w�$$if��!vh5��5�� 5�\ 5�d5��#v�#v� #v\ #vd#v�:v�l4�� t���;6� � �,�,�5��5�� 5�\ 5�d5��a��p�2������������������yt�w$$if��!vh5��5�� 5�\ 5�2 5�2 5��#v�#v� #v\ #v2 #v�:v�l4�� t���;6� � � � �,�,�5��5�� 5�\ 5�2 5��a��p�<��������������������yt�w$$if��!vh5��5�� 5�\ 5�2 5�2 5��#v�#v� #v\ #v2 #v�:v�l4�� t���;6� � � � �,�,�5��5�� 5�\ 5�2 5��a��p�<��������������������yt�w\$$if��!vh5��;#v�;:v�l�? t���;6�,�5��;a��yt�w\$$if��!vh5��;#v�;:v�l�> t���;6�,�5��;a��yt�z��$$if�!vh5��5��5��5�� 5��#v�#v�#v� #v�:v�l4�� t���86� � � �,�5��5��5�� 5��yty`_�$$if�!vh5��5��5��5�5��5�}5�%#v�#v�#v#v�#v}#v%:v�l4 t���86� � � � � � �,�5��5��5�5��5�}5�%yty`[email protected]$$if�!v h5��5��5��5�5��5�}5��5�85� �5� �5� 85� 8#v�#v�#v#v�#v}#v�#v8#v �#v 8:v�l4� t���86� � � � � � �,� 5��5��5�5��5�}5��5�85� �5� 8yty`_{kd?$$if�l4��� ��1����-�#(� �/4r8 � � � ��}���8�����8�8 t��0��������86���0�������������0�������������0�������������0������������4�4� la�yty`_$$if�!v h5��5��5��5�5��5�}5��5�85� �5� �5� 85� 8#v�#v�#v#v�#v}#v�#v8#v �#v 8:v�l� t���86�,�5��5��5�5��5�}5��5�85� �5� 8yty`_xkd�b$$if�l��� ��1����-�#(� �/4r8����}��8��88 t��0��������86���0�������������0�������������0�������������0������������4�4� la�yty`_m$$if�!vh5��5�!4#v�#v!4:v�l�� t���86�,�5��5�!4yty`_��[email protected]��n ck�e $1$a$$cjkhpj_hajmh nhsh th$a���$ ؞���k=�w[[email protected]���b nf�h�@ln@rxsjs�s�s�s�t�t�t !"#$%&',-./0134�t �@� @���������h ��0�( � ����0�( � ��b �s ���� ?�pquu]]����{|������������������uv��#58jkkmmnnpqstv\]`pquu]]����{|����������������uv��#58jkkmmnnpqstv\]`pquu]]����{|������������������uv��#58jkkmmnnpqstv[]`�kkmmnnpqstvw]`*�)]�j��ir#���h��o(7�o9�8?�u?-nd�cm�fz~]y`_�eq j� t24u�w�(|���n��� z�� ���nc��:��5��z��#��d�v�: �$�b��u����������������������������  '()12:;cdemnvw_`akx��������������������������������������������������������������������������������������� !"#$%&'()* ,123456789:;<=bcdefghijklmnstuvwxyzfr���������������������� w�����������������������������������������ij`���������������������������������@ ��������(�_@@ @p��unknown������������g��z ��times new roman5��symbol3&� �z ��arial;��ўsosimhei1���efh�[;���[sosimsun 1��h��'�s$�7�g�[ �[ !-!),.:;?]}����  & 6"0000 0 0 00000��� � �����=�@�\�]�^���([{� 0 0 00000��;�[������5����hh2�qhp ��?����������������������~]2���noo]nt^�^�nnusmo�r�r�o��fnb�pg�e�[�g{v��h��_o�(u7b薗g(gθ�������oh�� '��0������ 4@ ` l x ������0��oo�������ҵ��λ�ͷ���������������ǽdz� ΢���û�normal ����ľ��6microsoft office [email protected]�~@ p$�@�:�#�@�t��[����՜.�� ,��0� x`t|�� ����� ΢���й� h'  !"#$%&'()* ,-./012345����789:;<=>[email protected]����[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������root entry�������� �f�m �t���data ������������6�f1table����z'sworddocument����;jsummaryinformation(�������������documentsummaryinformation8���������compobj������������m������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� �fmicrosoft office word �ĵ� msworddocword.document.8�9�q